Foreningens vedtekter ble senest revidert på årsmøtet i 2013.