Denne siden er hjemmesiden til Båstad og Omegn Vel (Org.nr. 999414842). Vi har også egen gruppe på Facebook.

Omfattende plan for Øvre Båstad gård

Omfattende plan for Øvre Båstad gård

Det har lenge vært kjent at ABBL planlegger en stor utbygging på Øvre Båstad gård, ca. 90–100 boligenheter. Første planinitiativ ble sendt kommunen i 2014. Etter gjeldende regulering er det mulig å bygge ut eiendommen med fem nye boligenheter i tillegg til eksisterende bolig. Høsten 2020 ble det gitt et innspill til kommuneplanens arealdel fra Link Arkitektur på vegne av hjemmelshaverne Nils Petter Gill, Backe Prosjekt AS og ABBL (Asker og Bærum boligbyggelag). Man tenker seg området utbygd med rekkehus på vestre del (10–13 stk) og lavblokker i østre del (70–80 leiligheter.

Les mer
Leangveien langs Teigen fortsatt privat

Leangveien langs Teigen fortsatt privat

Saken om velveier/private veier ble ferdig politisk behandlet i Asker kommune i 2017. Det innebærer at 34 velveier ble rangert for kommunal overtagelse i løpet av fire år, dersom det bevilges tilstrekkelig med midler til dette. Gjennomføring av vedtaket blir avsluttet i løpet av 2020. Båstad og Omegn Vel fikk én av sine velveier på prioriteringslisten, den private del av Leangveien, mellom Øvre Båstadvei og Gamle Leangveien. Hovedeier av veien har avslått kommunal oppgradering og overtagelse, slik at veien vil forbli privat.

Les mer
Ny merket rundtur Båstad rundt

Ny merket rundtur Båstad rundt

Asker Turlag i samarbeide med Asker kommune har nå merket og skiltet en ny rundtur i vårt område. Den inngår i Turskiltprosjektet som er omtalt på dette nettstedet tidligere. Turen er på 2,8 km og passer for alle som kan ta seg frem uten hjul.

Les mer
Vi får buss fra Båstad til sentrum

Vi får buss fra Båstad til sentrum

Nå kommer bussen til Øvre Båstad. Mandag 15. august svinger servicelinje 726 opp Haldensvingen på sin rute fra Asker stasjon via Høn og Undelstad tilbake til sentrum. Den vil passere krysset Daletoppen-Leangveien ca. 09:55 og 12:25.

Les mer
Kommunal utbedring av Leangveien

Kommunal utbedring av Leangveien

Heldigvis har vi ikke bare negative nyheter om veiene i vårt velområde. I vår har Asker kommune utbedret øvre del av Leangveien i bakken ned mot Teigen. Det er lagt ned dreneringskummer, veien er bygget litt opp for å lede vannet ut i grøftene, og en del av veien har fått nytt dekke.

Les mer