Omfattende plan for Øvre Båstad gård

Omfattende plan for Øvre Båstad gård

24.03.21 00:00 av Karl Jørgen Gurandsrud

Det har lenge vært kjent at ABBL planlegger en stor utbygging på Øvre Båstad gård, ca. 90–100 boligenheter. Første planinitiativ ble sendt kommunen i 2014. Etter gjeldende regulering er det mulig å bygge ut eiendommen med fem nye boligenheter i tillegg til eksisterende bolig. Høsten 2020 ble det gitt et innspill til kommuneplanens arealdel fra Link Arkitektur på vegne av hjemmelshaverne Nils Petter Gill, Backe Prosjekt AS og ABBL (Asker og Bærum boligbyggelag). Man tenker seg området utbygd med rekkehus på vestre del (10–13 stk) og lavblokker i østre del (70–80 leiligheter.

Les mer
Leangveien langs Teigen fortsatt privat

Leangveien langs Teigen fortsatt privat

22.06.17 19:32 av Karl Jørgen Gurandsrud

Saken om velveier/private veier ble ferdig politisk behandlet i Asker kommune i 2017. Det innebærer at 34 velveier ble rangert for kommunal overtagelse i løpet av fire år, dersom det bevilges tilstrekkelig med midler til dette. Gjennomføring av vedtaket blir avsluttet i løpet av 2020. Båstad og Omegn Vel fikk én av sine velveier på prioriteringslisten, den private del av Leangveien, mellom Øvre Båstadvei og Gamle Leangveien. Hovedeier av veien har avslått kommunal oppgradering og overtagelse, slik at veien vil forbli privat.

Les mer
Nedgraving av kabel skjemmer tursti

Nedgraving av kabel skjemmer tursti

28.10.16 12:40 av Karl Jørgen Gurandsrud

Det er i løpet av de senere uker gravd ned en høyspentkabel i stien mellom Dalebakken og Bleikeråsen. Vi har registrert at stien ikke ser bra ut etter arbeidene, og har påpekt dette overfor Hafslund nett. Etter en befaring som ble gjort 23. juni, fastslår Nettpartner Drift at entreprenøren ikke har avsluttet arbeidet, og vil fjerne avfall samt «rydde opp etter seg». Vi uttrykte ønske om at deler av stien blir gruslagt, men det mener Nettparner Drift og entreprenøren ikke er mulig.

Les mer
Turskiltprosjektet åpnet i Asker

Turskiltprosjektet åpnet i Asker

28.10.16 12:47 av Karl Jørgen Gurandsrud

– Vi er stolte over å være først ute, sa ordfører Lene Conradi da hun fredag 10. juni avduket hovedskiltet for tre rundturer med utgangspunkt i Asker sentrum, sammen med styreleder i Asker Turlag, Gabriel Lund. Etter avdukingen var det fellestur i Haugborunden opp til Prinsehaugen. Her var det musikk ved elever fra Kulturskolen, samt servering og orientering om stedet.

Les mer
Lappugle observert i vårt område

Lappugle observert i vårt område

17.04.16 16:59 av Karl Jørgen Gurandsrud

Det langstrakte området til Båstad og Omegn Vel rommer mer enn medlemmenes boliger. Nylig er det observert lappugle her, i fjor hekket et kattuglepar i skogen ved Teigen. Tidligere er den observert hekkende i skogen på Båstadmyra. De fleste har besøk av rådyr av og til, og noen har observert grevling og rødrev. Ekornet underholder oss stadig, i tillegg til at en rekke fuglearter nå har sterke vårfornemmelser.

Les mer