Turskiltprosjektet åpnet i Asker

Turskiltprosjektet åpnet i Asker

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 28.10.16.

– Vi er stolte over å være først ute, sa ordfører Lene Conradi da hun fredag 10. juni avduket hovedskiltet for tre rundturer med utgangspunkt i Asker sentrum, sammen med styreleder i Asker Turlag, Gabriel Lund. Etter avdukingen var det fellestur i Haugborunden opp til Prinsehaugen. Her var det musikk ved elever fra Kulturskolen, samt servering og orientering om stedet.

Gabriel Lund, Asker Turlag, ordfører Lene Conradi samt Stig Wettre-Johnsen fra Gjensidige-stiftelsen markerte åpningen av Turskiltprosjektet i Asker den 10. juni 2016.

De tre rundturene er en del av det nasjonale Turskiltprosjektet som DNT, Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene samarbeider om. Målet er å stimulere til aktivitet og gjøre innbyggere og tilreisende kjent med turmulighetene i lokalmiljøet i Asker. Så langt er

10 rundturer etablert. Målet er 20 rundturer. I BOVs område har Asker Turlag merket stier fra Leangbukta opp til Dalebakken og Leangveien. Videre er det merket ut av vårt område langs Båstadryggen og Nedre Båstadvei, for deretter via Undelstad å føre opp i marka.

Asker først ute

– Vi liker å være piloter i Asker, sa ordfører Conradi i sin tale, – og vi liker å strekke oss litt lenger og ha hårete mål. Ingen andre kommuner, så vidt meg bekjent, har satt seg som mål at ingen innbyggere skal ha lenger enn 250 meter til en DNT-merket tursti fra der de bor. Dette har vi gjort fordi vi ønsker at det skal være lett å komme seg i aktivitet og ut på tur, og helst i nærheten av der du bor.

Ordføreren trakk også frem det gode samarbeidet som ligger bak rundturene og Turskiltprosjektet.

– Vi er mange stolte fra kommunen til stede her i dag – for kommunen skal og må være en viktig pådriver. Men vi vet så inderlig godt at alene får vi ikke gjort mye. Dette prosjektet er partnerskap og samskaping i praksis. Vi har jobbet sammen på tvers av organisasjoner og sektorer, både internt i kommunen, men ikke minst stiller frivillige opp.

Bredt samarbeide

Styreleder Gabriel Lund i Asker Turlag fremholdt i sin hilsen ved åpningsseremonien at turlaget vedlikeholder stier og gjennomfører mange turarrangementer. Målet er å få 120 km merkede løyper.

Prosjektleder hos Asker Turlag er Randi Larsen og Jan Martin Larsen har hatt hovedansvar for planlegging av turforslagene. I kommunen er det spesielt folkehelsekoordinatoren Heidi Syrdahl Rustand og Dag Solbakken fra Natur og idrett som har hatt ansvar for Turskiltprosjektet.

Kultur og historie


En gruppe fra Asker kulturskole spilte en feiende Bruremarsj fra Seljord.

Etter selve åpningen på torvet var det fellestur i Haugborunden opp til Prinsehaugen. Der ventet to fiolingrupper fra Asker kulturskole med en feiende Ringlender fra Telemark og Bruremarsj fra Seljord. Det var tydelig å høre at Kulturskolens innsats gir resultater!


Jon Rudolf Hanevold fortalte om Prinsehaugens historie og om hvordan den hadde fått navnet sitt etter et besøk av kronprins Karl Johan.

De som var til stede, fikk også høre at Prinsehaugen fikk navnet etter sogneprest Jacob Neumann i 1815 serverte kronprins Karl Johan mat og drikke under hans besøk i Asker.

Del av nasjonalt prosjekt

Rundturene som ble åpnet 10. juni, er:

1) Haugborunden fra Asker sentrum til Prinsehaugen ved Asker Prestegård og ned til Asker Rådhus

2) Solvangrunden fra sentrum via Føyka og langs løypa ved Solvang og ned til sentrum via Askerelva

3) Risengarunden fra sentrum via Bondi, Leikvoll og Fusdal og tilbake til sentrum. På grunn av anleggsarbeider er denne runden ikke helt klar ennå.

Rundturene er en del av det nasjonale Turskiltprosjektet som DNT, Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene samarbeider om. Målet er å stimulere til aktivitet og gjøre innbyggere og tilreisende kjent med turmulighetene i lokalmiljøet i Asker. Til nå er 10 rundturer etablert.

Partnerskap for folkehelsen


Nestor innen lokalhistorie og Asker Turlag, Jan Martin Larsen, avsluttet vandringen ved en av de sentrale bygningene i nåværende Asker sentrum, Venskaben. Her har det vært både kommunestyresal, kino og teater.

Prosjektet er en del av partnerskapsavtalen for folkehelse mellom DNT og Asker kommune, den første avtalen av dette slaget som er inngått mellom DNT og en kommune. Målet er at alle innbyggere i Asker ikke skal ha lenger enn 250 meter til en tursti. På skisseblokken ligger 20 rundturer totalt. En dyktig dugnadsgjeng i Asker Turlag står sammen med kommune, for tilrettelegging og merking av rutene. Det er mulig for flere å bli med på det videre arbeidet! Kart med nærmere info om de ulike turene legges på Ut.no og kommunens nettsider.