Skogen på Båstadmyra har en viktig rolle

Skogen på Båstadmyra har en viktig rolle

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 04.06.16.

Som vi pleier å skrive i årsberetningen, forvalter Båstad og Omegn Vel skogen mellom Leangveien og Haldensvingen, ved Båstadmyra barnehage. Området er regulert til friareal, og eies av Asker kommune. Styret i BOV hadde nylig en befaring i skogen, for å gjøre seg mer kjent med forholdene.Styret i BOV har vært på befaring i skogen på Båstadmyra. Fra venstre står Karl Jørgen Gurandsrud, Anne-Beth Sandøy og Petter Nyquist. Foto: Bjørn Erik Sættem.

Skogen ble tilplantet for 50–60 år siden, etter at myren ble grøftet. Den er ca. 250 m lang og 73 m bred. Området er regulert til friområde.


Det går en sti igjennom skogen som brukes mye av blant andre barn og hundeeiere.

BOV har tidligere merket endepunktene for en sti gjennom skogen, satt ut en benk langs stien og fått opp skilt med forbud om avfallsdeponering. Dette har skjedd i samarbeide med Asker kommune. Stien og skogen brukes mye av beboerne, særlig av de som har barn i Båstadmyra barnehave og av barna selv, samt av hundeeiere. For en del år siden ble det organisert opphenging og oppfølging av en rekke fuglekasser i skogen. Disse har nå stort sett falt ned eller er tatt ned. Desto mer interessant er det at nye fuglekasser er hengt opp. Vi registrerte at det iallefall er beboere i én av dem.
En ny generasjon fuglekasser er på vei inn i skogen.

Skogen på Båstadmyra fremstår som litt tett og mørk for noen. Går man stien igjennom skogen vil man se at den slett ikke er så mørk som enkelte vil ha det til. Samtidig har en tett skog en verdi i seg selv. Den kan fremstå som spennende og interessant for barn. Noen trær har falt ned og blir boplass for insekter og sopp. Insektene er igjen mat for alle fuglene som vi hver vår hører har tilhold i skogen. Den er også et hyppig brukt skjulested for rådyrene «våre».

  

Det er behov for en kyndig "sagfører" som kan kappe stokkene som ligger over veien, men rotvelter skal kun håndteres av fagfolk.

Styret i BOV konkluderte etter befaringen at noen få trær som ligger over stien, med fordel kan kappes, slik at man slipper å klatre over eller gå rundt. Dette vil bli besørget av en kompetent «sagfører» i styret. Andre vindfall kan gjerne få ligge. Det er spesielt viktig at ingen går løs med sag på en stor rotvelte midt inne i skogen. Den kan være farlig!

Hjørnet av skogen ved barnehavens parkeringsplass kan gjerne tynnes litt.

I hjørnet av skogen tett ved barnehavens parkeringsplass er det kommet et stort oppslag av løvtrær. Her kan det med fordel tynnes ut trær med brysthøydediameter under åtte centimeter. Dersom noen har arbeidslyst og lyst på litt ved, er det bare å ta kontakt med styreleder (Gurandsrud).

Styret besluttet videre å bygge en klopp ved stiens endepunkt i Leangveien mot sydvest. Her vil det også bli ryddet bort litt vegetasjon, slik at stien blir bedre synlig.

Vi håper de fleste i området fortsatt vil sette pris på skogen slik den er, til glede for barn, fugler, insekter, dyr og alle oss andre.