Regnvann raserte Leangveien

Regnvann raserte Leangveien

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 13.04.16.

Et av våre vel-medlemmer, Tore Hansen, filmet vannet øverst i Leangveien, rett ovenfor Teigen, og sendte resultatet til Budstikka.


Denne del av Leangveien er adkomstvei for noen få husstander, men er mye brukt som gang- og sykkelvei for folk på tur i vårt område.


Petter Nyquist, som bor på Teigen, kunne fastslå at veien hadde fått skikkelig juling. Han mener at en utfordring er at det kommunale veinettet ikke håndterer så store vannmengder skikkelig. Det arbeides med løsninger for å redusere tilsvarende ødeleggelser ved eventuelle nye kraftige regnvær.