Nytt tilbud: Servicelinjen kommer til Øvre Båstad

Nytt tilbud: Servicelinjen kommer til Øvre Båstad

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 23.06.16.

Etter initiativ fra Båstad og Omegn Vel, har Ruter nå besluttet at Servicelinjens rute 726 skal kjøre oppom Båstad på sin rute fra Undelstad til Asker stasjon. Omleggingen vil skje i første halvdel av 2016.

    
Leangveien langs Båstadmyra ble asfaltert 1. juni 2015.

Det var Sverre Nyquist på Teigen gård som lanserte tanken om at linje 726 skulle kjøre opp Haldensvingen og videre på Leangveien langs Båstadmyra, deretter på Båstadveien og ned Bondibråten til Jørgensløkka. I dag kjører den rett opp Jørgensløkka, der det knapt bor noen. Ved å kjøre oppom Båstad vil linjen kunne nå mange aktuelle passasjerer.

Servicelinjen 726 er en rundtur som i dag går fra Asker stasjon kl. 09:30 og 12:00. Den går til Solgården via Høn og Undelstad tilbake til stasjonen. Tilbudet passer bra for alle som ikke vil gå, sykle eller kjøre bil opp til sentrum. Fra stasjonen til Undelstad terrasse tar turen 23 minutter, og videre opp til stasjonen går det ni minutter.

– Vi har vært i kontakt med Asker kommune som vil gjøre veiutbedring og asfaltering som er nødvendig for at bussen skal kunne benytte den nye traseen. De vil utføre infrastrukturbedringene våren 2016, og vi vil endre trasé på rute 726 så fort veien er ferdig utbedret, skriver Ruter i en e-postmelding til Båstad og Omegn Vel.

Asfalteringen ble utført 1. juni 2015, men det er uklart hvilke øvrige infrastrukturforbedringer kommunen skal gjøre.