Nedgraving av kabel skjemmer tursti

Nedgraving av kabel skjemmer tursti

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 28.10.16.

Det er i løpet av de senere uker gravd ned en høyspentkabel i stien mellom Dalebakken og Bleikeråsen. Vi har registrert at stien ikke ser bra ut etter arbeidene, og har påpekt dette overfor Hafslund nett. Etter en befaring som ble gjort 23. juni, fastslår Nettpartner Drift at entreprenøren ikke har avsluttet arbeidet, og vil fjerne avfall samt «rydde opp etter seg». Vi uttrykte ønske om at deler av stien blir gruslagt, men det mener Nettparner Drift og entreprenøren ikke er mulig. 


Glimt fra stien etter nedgraving av høyspentkabel.

Båstad og Omegn Vel gjorde henvendelsen til Hafslund nett, med kopi til Bleikerfaret Vel og Kalkfjellet Vel. Bleikerfaret ga positiv tilbakemelding om henvendelsen, men vi har ikke hørt noe fra Kalkfjellet. Torsdag 23. juni var vi med på en befaring på stien mellom Dalebakken og Bleikeråsen, sammen med Nettpartner Drift AS (oppdragsgiver på vegne av Hafslund nett) og  Olav Solvang AS (utførende entreprenør).

Vi var enige om at det vil ta lang tid før stien blir som den var, om den noen gang blir det. Samtidig er ikke entreprenøren ferdig, men venter på at kabelgrøften skal synke litt sammen. Overflaten på stien vil bli ryddet for store stener og noe bearbeidet. Det ble ikke lovet noen ny masse på stien, men Hafslund Nett vil bli forespurt om dette.

Det har vært nødvendig å felle trær for å få frem kabelen, men noen trær er også felt av beboere i området.

I rapporten etter befaringen skriver Nettpartner Drift AS at «Entreprenøren har forsøkt å være mest mulig skånsom, og vil, når jobben avsluttes, ta en «oppussing» av grøftetraséen. I tillegg vil entreprenøren fjerne avfall som ligger igjen etter jobben. Noe av dette vil bli gjort umiddelbart. Oppussingen vil utføres noe senere, men vil bli utført før sommerferien».

Videre heter det i rapporten: «Representanten for velforeningene hadde ønske om at det ble lagt grus på endel av strekningen. Verken entreprenør Olav Solvang AS eller Nettpartner Drift AS kan eller har mulighet til å levere dette. Det ligger heller ikke inne i tilbudet i prosjektet».

 Omtrent slik så stien ut før gravearbeidene.