Leangveien langs Teigen fortsatt privat

Leangveien langs Teigen fortsatt privat

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 22.06.17. Oppdatert 20.05.20.

Saken om velveier/private veier er nå er ferdig politisk behandlet i Asker kommune. Det innebærer at 34 velveier er rangert for kommunal overtagelse i løpet av fire år, dersom det bevilges tilstrekkelig med midler til dette. En pott på ca. to Mkr som har vært forvaltet av Asker Velforbund til nå, skal inngå i disse midlene. Dagens ordning med brøytetilskudd opprettholdes inntil videre for veiene som ikke er overtatt av kommunen.Båstad og Omegn Vel har fått én av sine velveier på prioriteringslisten, som nummer 17 av 34. Det er den private del av Leangveien, mellom Øvre Båstadvei og Gamle Leangveien (Leangveien 22-35). Det er i dag fire oppsittere langs veien, som vil forbli privat. 


Av vedtaket i Kommunestyret fremgår at "Vederlagsfri overtakelse av veigrunn gjennomføres av velforeningene i forkant - og som en forutsetning for å bli oppgradert. Dette begrunnes i prinsippet om at kommunen eier kommunal vei og at effektiv kommunal veidrift krever eierskap til veigrunn."Den private delen av Leangveien er stengt for gjennomkjøring, noe den fortsatt skal være dersom kommunen overtar veien.

Av saksbehandlingen i kommunen fremgår også at gjenværende velveier vil beholde sitt brøytetilskudd, i det minste frem til 2020. Etter at den nye kommunen er iverksatt, er det usikkert hva som skjer, men Asker Velforbund vil arbeide for at brøytetilskuddet opprettholdes. Et forventet motargument er at det finnes mange private veier i Asker som ikke har brøytetilskudd og at det ikke er gitt slikt tilskudd i Røyken og Hurum.

Med vedtaket i kommunestyret den 4. april er det satt en foreløbig sluttstrek for en flerårig behandling av de såkalte velveier i Asker. Velveier er private veier, hvor drift og vedlikehold organiseres gjennom velforeninger. Inntil 1985 kunne velveier tas opp i en kommunal tilskuddsordning («velvei - listen»), som omfatter ca. 60 km av Askers 260 km private veier. Disse veiene mottok tidligere tilskudd til både sommervedlikehold og snerydding, men vedlikeholdsstøtten bortfalt for mange år siden.
Den private delen av Leangveien er den lengste av velveistrekningene i BOV. I tillegg administrerer vellet snerydding i nedre del av Dalebakken, Båstad terrasse og Bondibråten 21-29. Dette kan velforeningen fortsette å gjøre, inntil eierne eller medlemmene bestemmer noe annet.

Denne saken ble opprinnelig publisert 27.06.2017, men er oppdatert 20.05.2020.2016.12.06 Saksfremlegg (rådmannen).pdf
Prioriterte velveier 2017.pdf