Kommunal utbedring av Leangveien

Kommunal utbedring av Leangveien

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 29.06.16.

Heldigvis har vi ikke bare negative nyheter om veiene i vårt velområde. I vår har Asker kommune utbedret øvre del av Leangveien i bakken ned mot Teigen. Det er lagt ned dreneringskummer, veien er bygget litt opp for å lede vannet ut i grøftene, og en del av veien har fått nytt dekke.

 

Øvre del av bakken ned mot Teigen er hevet og har fått dreneringskummer slik at det meste av vannet fra den asfalterte veien ovenfor går i kummene.

For et år siden, 30. juni 2015 ble vårt område rammet av et kraftig regnskyld. Dette rammet blant annet Leangveien ned mot Teigen, der vannet grov ut rundt 25 cm dype grøfter. Petter Nyquist, som bor på Teigen, kunne fastslå at veien hadde fått skikkelig juling. Han mente det var en utfordring at det kommunale veinettet ikke håndterer så store vannmengder skikkelig. Det ble deretter satt i gang arbeide med løsninger for å redusere tilsvarende ødeleggelser ved eventuelle nye kraftige regnvær.

Det meste av vannet ved kraftige regnskyll vil nå gå i grøften og kummen på sørsiden av veien.

Kanskje er vi der nå, til glede for både beboere i Leangveien og alle som går og sykler på denne veien som er stengt for gjennomkjøring av motorkjøretøy. En del av veien er utbedret av Asker kommune, samtidig som det er lagt ned sluk som tar seg av overvann fra det asfalterte kommunale veinettet ovenfor denne del av Leangveien. Det gjenstår noe grøftearbeid og gjenfylling av grøftene i den gjenværende del av veien ned mot Teigen. Dette vil BOV forsøke å bidra til at det blir gjort noe med.