Båstad og Omegn Vel
Vi får buss fra Båstad til sentrum

Vi får buss fra Båstad til sentrum

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 19.08.16.

Nå kommer bussen til Øvre Båstad. Mandag 15. august svinger servicelinje 726 opp Haldensvingen på sin rute fra Asker stasjon via Høn og Undelstad tilbake til sentrum. Den vil passere krysset Daletoppen-Leangveien ca. 09:55 og 12:25 mandag til fredag.

Servicelinje 726 er en rundtur som i dag går fra Asker stasjon kl. 09:30 og 12:00. Den går til Solgården via Høn og Undelstad tilbake til stasjonen. Tilbudet passer bra for alle som har behov for et par formiddagstimer i Asker sentrum, men som ikke vil gå, sykle eller kjøre bil. Fra stasjonen til Øvre Båstad vil turen ta ca. 25 minutter, og videre opp til stasjonen går det syv minutter. Det er også mulig å få dekket spesielle transportbehov via denne ruten. Da må man ta kontakt med transportøren dagen før. Mer informasjon finnes i Ruters rutetabell (rute 726).

En slik minibuss vil nå sørge for at man kan ta et par formiddagstimer i Asker sentrum, uten bruk av bil!

Det var Sverre Nyquist på Teigen gård som lanserte tanken om at servicelinje 726 skulle kjøre opp Haldensvingen og videre på Leangveien langs Båstadmyra, deretter på Båstadveien og ned Bondibråten til Jørgensløkka. Til nå har den kjørt rett opp Jørgensløkka, der det knapt bor noen. Ved å kjøre oppom Båstad vil linjen kunne nå mange aktuelle passasjerer.

 Kommentarer

Langt frem for omregulering av Øvre Båstad

onsdag 31. oktober kl. 15:10

Leangveien langs Teigen kan bli kommunal

torsdag 22. juni kl. 19:32

Ny merket rundtur Båstad rundt

tirsdag 18. oktober kl. 14:26

Vi får buss fra Båstad til sentrum

fredag 19. august kl. 17:42

Kommunal utbedring av Leangveien

onsdag 29. juni kl. 11:23