Båstad og Omegn Vel
Langt frem for omregulering av Øvre Båstad

Langt frem for omregulering av Øvre Båstad

31.10.18 15:10 av Karl Jørgen Gurandsrud

Det ble i 2014 lansert en skisse for omfattende boligbygging på Øvre Båstad går. Eventuell detaljregulering av eiendommen vil neppe starte før etter 2022. Dette fremgår av et svar fra Plan- og bygningsavdelingen i Asker kommune på en henvendelse fra en av naboene til Øvre Båstad.

Les mer
Leangveien langs Teigen kan bli kommunal

Leangveien langs Teigen kan bli kommunal

22.06.17 19:32 av Karl Jørgen Gurandsrud

Saken om velveier/private veier er nå er ferdig politisk behandlet i Asker kommune. Det innebærer at 34 velveier er rangert for kommunal overtagelse i løpet av fire år, dersom det bevilges tilstrekkelig med midler til dette. Båstad og Omegn Vel har fått én av sine velveier på prioriteringslisten, den private del av Leangveien, mellom Øvre Båstadvei og Gamle Leangveien.

Les mer
Ny merket rundtur Båstad rundt

Ny merket rundtur Båstad rundt

18.10.16 14:26 av Karl Jørgen Gurandsrud

Asker Turlag i samarbeide med Asker kommune har nå merket og skiltet en ny rundtur i vårt område. Den inngår i Turskiltprosjektet som er omtalt på dette nettstedet tidligere. Turen er på 2,8 km og passer for alle som kan ta seg frem uten hjul.

Les mer
Vi får buss fra Båstad til sentrum

Vi får buss fra Båstad til sentrum

19.08.16 17:42 av Karl Jørgen Gurandsrud

Nå kommer bussen til Øvre Båstad. Mandag 15. august svinger servicelinje 726 opp Haldensvingen på sin rute fra Asker stasjon via Høn og Undelstad tilbake til sentrum. Den vil passere krysset Daletoppen-Leangveien ca. 09:55 og 12:25.

Les mer
Kommunal utbedring av Leangveien

Kommunal utbedring av Leangveien

29.06.16 11:23 av Karl Jørgen Gurandsrud

Heldigvis har vi ikke bare negative nyheter om veiene i vårt velområde. I vår har Asker kommune utbedret øvre del av Leangveien i bakken ned mot Teigen. Det er lagt ned dreneringskummer, veien er bygget litt opp for å lede vannet ut i grøftene, og en del av veien har fått nytt dekke.

Les mer
Nedgraving av kabel skjemmer tursti

Nedgraving av kabel skjemmer tursti

28.10.16 12:40 av Karl Jørgen Gurandsrud

Det er i løpet av de senere uker gravd ned en høyspentkabel i stien mellom Dalebakken og Bleikeråsen. Vi har registrert at stien ikke ser bra ut etter arbeidene, og har påpekt dette overfor Hafslund nett. Etter en befaring som ble gjort 23. juni, fastslår Nettpartner Drift at entreprenøren ikke har avsluttet arbeidet, og vil fjerne avfall samt «rydde opp etter seg». Vi uttrykte ønske om at deler av stien blir gruslagt, men det mener Nettparner Drift og entreprenøren ikke er mulig.

Les mer
Turskiltprosjektet åpnet i Asker

Turskiltprosjektet åpnet i Asker

28.10.16 12:47 av Karl Jørgen Gurandsrud

– Vi er stolte over å være først ute, sa ordfører Lene Conradi da hun fredag 10. juni avduket hovedskiltet for tre rundturer med utgangspunkt i Asker sentrum, sammen med styreleder i Asker Turlag, Gabriel Lund. Etter avdukingen var det fellestur i Haugborunden opp til Prinsehaugen. Her var det musikk ved elever fra Kulturskolen, samt servering og orientering om stedet.

Les mer
Skogen på Båstadmyra har en viktig rolle

Skogen på Båstadmyra har en viktig rolle

04.06.16 14:24 av Karl Jørgen Gurandsrud

Som vi pleier å skrive i årsberetningen, forvalter Båstad og Omegn Vel skogen mellom Leangveien og Haldensvingen, ved Båstadmyra barnehage. Området er regulert til friareal, og eies av Asker kommune. Styret i BOV hadde nylig en befaring i skogen, for å gjøre seg mer kjent med forholdene.

Les mer
Lappugle observert i vårt område

Lappugle observert i vårt område

17.04.16 16:59 av Karl Jørgen Gurandsrud

Det langstrakte området til Båstad og Omegn Vel rommer mer enn medlemmenes boliger. Nylig er det observert lappugle her, i fjor hekket et kattuglepar i skogen ved Teigen. Tidligere er den observert hekkende i skogen på Båstadmyra. De fleste har besøk av rådyr av og til, og noen har observert grevling og rødrev. Ekornet underholder oss stadig, i tillegg til at en rekke fuglearter nå har sterke vårfornemmelser.

Les mer
Nytt tilbud: Servicelinjen kommer til Øvre Båstad

Nytt tilbud: Servicelinjen kommer til Øvre Båstad

23.06.16 14:29 av Karl Jørgen Gurandsrud

Etter initiativ fra Båstad og Omegn Vel, har Ruter nå besluttet at Servicelinjens rute 726 skal kjøre oppom Båstad på sin rute fra Undelstad til Asker stasjon. Omleggingen vil skje i første halvdel av 2016.

Les mer
Regnvann raserte Leangveien

Regnvann raserte Leangveien

13.04.16 12:54 av Karl Jørgen Gurandsrud

Om ettermiddagen 30. juni ble vårt område rammet av et kraftig regnskyll. I løpet av kort tid dannet vannet en rundt 25 cm dyp grøft i veien.

Les mer